Contoh Surat Kuasa Direktur Untuk Menandatangani Akta Pendirian Perseroan Terbatas

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                          : _____________________
Pekerjaan                   : DirekturUtama PT. _______________
Alamat                        : _____________________
No. KTP                      : _____________________

Selanjutnyadisebut “Pemberi Kuasa”.

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama                      : _____________________
Pekerjaan               : _____________________
Alamat                   : _____________________
No. KTP                  : _____________________

Selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”

——————KHUSUS—————-

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dimana perlu untuk itu, menandatangani Akta Pendirian PT. ________________ yang berkedudukan di ___________ di hadapan Notaris___________ SH pada tanggal ______________.

Selanjutnya, untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak mengahadap Notaris untuk memberikan keterangan yang diperlukan, membuat dan menandatangani surat-surat yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan yang dipandang baik dan berguna olehPenerima Kuasa guna melaksanakan pemberian kuasa ini.

DemikianSuratKuasainisayabuatdengansebenar-benarnya agar digunakansebagaimanasemestinya.

_________, __ ______________ ___

Pemberi Kuasa,                 Penerima Kuasa,

____________                                ______________

 

(legalakses.com)

 

Draf Surat (2)
Surat Kuasa Berita Acara Surat Resmi Surat Pernyataan
   
Legalpedia
01. Yang Perlu DIperhatikan Dalam KOntrak Sewa Ruko 21. Yang Perlu Diperhatikan Dalam Membeli Tanah dan Bangunan 20. Bedanya DIstributor dan Agen
13. Mendirikan Perusahaan UMKM 19. Pembagian HArta Perkawinan Dalam Perceraian 18. Perjanjian, Kontrak dan MoU
17. Cara Mencabut Surat Kuasa 16. Kontrak Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing Tetap Sah 15. Mengelola Dokumen Legal Perusahaan
14. Melindungi Rahasia Dagang Dengan Perjanjian Kerahasiaan 12. Membuat Perjanjian Yang Sah dan Mengikat 11. Jika Salah Satu Ahli Waris Tidak Setuju Menjual Tanah Warisan