Setup Company2

Mendirikan Usaha Bersama

thinking-294276_1280

Memilih Badan Usaha Untuk Bisnis Anda

Divorce

Akibat Perceraian Terhadap Harta Perkawinan

man-949058_1920 - Copy

Perjanjian Jasa Desain Website

sherlock-holmes-147255_1280

Surat Penghentian Penyidikan (SP3)

 

Contoh Surat Kuasa Direktur Untuk Menandatangani Akta Pendirian Perseroan Terbatas

http://sepatuguebaru.blogspot.co.id/2016/04/ap-boots-kids-safari-duck.html
http://sepatuguebaru.blogspot.co.id/2016/04/ap-boots-allbike-green_2.html
http://sepatuguebaru.blogspot.co.id/2016/04/ap-boots-allbike-red.html
http://sepatuguebaru.blogspot.co.id/2016/04/ap-boots-kids-safari-crocodile.html

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                          : _____________________
Pekerjaan                   : DirekturUtama PT. _______________
Alamat                        : _____________________
No. KTP                      : _____________________

Selanjutnyadisebut “Pemberi Kuasa”.

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama                      : _____________________
Pekerjaan               : _____________________
Alamat                   : _____________________
No. KTP                  : _____________________

Selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”

——————KHUSUS—————-

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dimana perlu untuk itu, menandatangani Akta Pendirian PT. ________________ yang berkedudukan di ___________ di hadapan Notaris___________ SH pada tanggal ______________.

Selanjutnya, untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak mengahadap Notaris untuk memberikan keterangan yang diperlukan, membuat dan menandatangani surat-surat yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan yang dipandang baik dan berguna olehPenerima Kuasa guna melaksanakan pemberian kuasa ini.

DemikianSuratKuasainisayabuatdengansebenar-benarnya agar digunakansebagaimanasemestinya.

_________, __ ______________ ___

Pemberi Kuasa,                 Penerima Kuasa,

____________                                ______________

 

(legalakses.com)

 

Share Button