AJB: Syarat Balik Nama Sertifikat Tanah

Tujuan akhir dari sebuah transaksi jual beli tanah adalah dilakukannya balik nama sertifikat tanah tersebut, dari atas nama penjual sebagai pemilik lama ke atas nama pembeli sebagai pemilik baru. Syarat untuk melakukan balik nama tersebut adalah adanya Akta Jual Beli (AJB) Tanah.

AJB adalah dokumen otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan merupakan alat bukti sempurna telah dilakukannya pengalihan hak atas tanah (dari penjual kepada pembeli). Tanpa adanya AJB, maka tidak dapat dilakukan proses balik nama dalam transaksi jual beli tanah tersebut.

(Visited 57 times, 1 visits today)
Share:
.

Download Kontrak