Contoh Surat Kuasa Direktur Untuk Menandatangani Akta Pendirian Perseroan Terbatas

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                          : _____________________
Pekerjaan                   : DirekturUtama PT. _______________
Alamat                        : _____________________
No. KTP                      : _____________________

Selanjutnyadisebut “Pemberi Kuasa”.

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama                      : _____________________
Pekerjaan               : _____________________
Alamat                   : _____________________
No. KTP                  : _____________________

Selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”

——————KHUSUS—————-

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dimana perlu untuk itu, menandatangani Akta Pendirian PT. ________________ yang berkedudukan di ___________ di hadapan Notaris___________ SH pada tanggal ______________.

Selanjutnya, untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak mengahadap Notaris untuk memberikan keterangan yang diperlukan, membuat dan menandatangani surat-surat yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan yang dipandang baik dan berguna olehPenerima Kuasa guna melaksanakan pemberian kuasa ini.

DemikianSuratKuasainisayabuatdengansebenar-benarnya agar digunakansebagaimanasemestinya.

_________, __ ______________ ___

Pemberi Kuasa,                 Penerima Kuasa,

____________                                ______________

 

(legalakses.com)

 

Tonton Video Teknik Cara Membuat Surat Kuasa:

Download draf Surat Kuasa lainnya:

 1. Surat Kuasa Menghadiri Kongres Organisasi
 2. Surat Kuasa Arbitrase
 3. Surat Kuasa Jual
 4. Surat Kuasa Menghadiri Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 5. Surat Kuasa Mengambil Barang
 6. Surat Kuasa Untuk Melakukan Pembayaran
 7. Surat Kuasa Untuk Mengambil Barang
 8. Surat Kuasa Manajer Artis
 9. Surat Kuasa Untuk Mewakili Di Sidang Pengadilan
 10. Surat Kuasa Substitusi
 11. Surat Pencabutan Kuasa
 12. Surat Kuasa Pengurusan Hubungan Tenaga Kerja (Manajer HRD)
 13. Surat Kuasa Untuk Menerima Honorarium (Manajer Artis/Band)
 14. Surat Kuasa Lelang
 15. Surat Kuasa Direktur Untuk Menandatangani Akta Pendirian Perseroan Terbatas
 16. Surat Kuasa Untuk Membuka Rekening Bank Perusahaan
 17. Surat Kuasa Penagihan Sisa Hutang
 18. Surat Kuasa Pembelian Barang
 19. Surat Kuasa Pengambilan Gaji
 20. Surat Kuasa Pembukaan Rekening Bank Perusahaan
 21. Surat Kuasa Menghadiri Undangan Rapat
 22. Surat Kuasa Menjual Barang
 23. Surat Kuasa Pembuatan Angka Pengenal Importir (API)

.

Artikel Terkait

Download Kontrak