Contoh Surat Kuasa Perantara Tanah (Agen Properti)

Contoh Surat Kuasa Perantara Tanah (Agen Properti) adalah surat untuk pemberian kuasa dari pemilik tanah dan bangunan kepada perantara/agen untuk menjualkan tanah dan bangunan tersebut. Dalam surat kuasa tersebut pemilik tanah dan bangunan memberi kuasa kepada perantara/agen untuk membuat kesepakatan harga dan memperlihatkan surat-surat tanah dan bangunannya kepada calon pembeli.

Untuk mengunduh Contoh Surat Kuasa Perantara Tanah (Agen Properti) dalam format Microsoft Word Document, silahkan ikuti link di bawah ini: