Surat Kuasa Menjual Barang

SURAT KUASA

Surat Kuasa ini dibuat pada hari ini, ______________ tanggal __ ___________ ____ bertempat di _______________ (“Surat Kuasa”) oleh:

Nama       : ____________________.
Alamat     : ____________________.
No. KTP  : ____________________.

-dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ___________________ selaku Direktur Utama, Suatu Perseroan terbatas yang berkedudukan di _______________________, selanjutnya dalam Surat Kuasa ini disebut sebagai “Pemberi Kuasa”.

Pemberi Kuasa dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama       : ____________________.
Alamat     : ____________________.
No. KTP  : ____________________.

-selanjutnya disebut sebagai “ Penerima Kuasa

———————— KHUSUS ————————

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berwenang melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melakukan penjualan atas barang atau hak kebendaan sebagai berikut:

No.

Jenis Barang

Spesifikasi Barang

Dokumen Barang

Atas Nama

1.

 

Merek:Tipe:

Nomor:

Jenis Dokumen:Nomor Dokumen:  
(“Barang”)

Untuk keperluan tersebut diatas, Penerima Kuasa berwenang untuk menawarkan dan menjual Barang kepada pihak manapun; Menghadap pihak-pihak yang bermaksud membeli Barang dan melakukan negosiasi dan menyepakati atau menolak harga Barang hasil negosiasi tersebut; Bertemu dan menghadap kepada setiap instansi/pejabat yang berwenang untuk mengurus perizinan dan membuat dokumen-dokumen yang diperlukan terkait dengan jual beli Barang; Menerima pembayaran atas hasil jual beli Barang tersebut serta melakukan pembayaran atas segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya kewenangan berdasarkan kuasa ini, serta menerima dan menyerahkan tanda terima pembayarannya (kwitansi); dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna demi terlaksananya dengan baik keperluan tersebut di atas.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat pada tempat dan tanggal tersebut sebagaimana disebutkan di bagian awal Surat Kuasa ini.

______________, __ ______________ ______

Penerima Kuasa,                      Pemberi Kuasa,

______________                      ___________________

(www.legalakses.com)

(Visited 17 times, 1 visits today)
Share:
.

Download Kontrak