Tag: barang

DRAF SURAT KUASA MENGAMBIL BARANG

Untuk mengambil barang milik pihak lain atas dasar permintaan dari pemilik barang, sebaiknya dilengkapi dengan surat kuasa. Surat kuasa ini merupakan pertanggungjawaban hukum pengambil barang dalam melakukan tindakannya, untuk dan atas nama pemilik barang.