Tag: surat kuasa sah

Surat Kuasa

Jika seseorang berhalangan hadir untuk melaksanakan urusan hukumnya, maka orang tersebut dapat meminta orang lain untuk mewakilinya. Orang itu dapat mewakili kepentingan hukumnya melalui pemberian kuasa. Pemberian kuasa ini umumnya dilakukan dengan sebuah surat kuasa khusus. Pemberian kuasa memberikan kewenangan (authority) kepada orang yang menerima kuasa, untuk mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa dalam berhubungan dengan pihak ketiga. Dengan surat kuasa, seorang agen properti berwenang untuk bertindak atas nama pemilik apartemen untuk menyewakan apartemen tersebut.