Turun Waris, Peralihan Hak Tanah Dari Pewaris Kepada Ahli Warisnya

Bagikan artikel ini

Ketika seorang pewaris meninggal dunia dan meninggalkan tanah sebagai harta warisan, maka peralihan tanah tersebut kepada para ahli warisnya harus didaftarkan (turun waris).